06/72-511-745 vevoszolgalat@hmd.hu

Pályázat

 • a kedvezményezett neve: Halker Mirelit Depo Korlátolt Felelősségű Társaság
 • a projekt címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások Technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
 • a projekt tartalmának rövid bemutatása: A Halker Mirelit Depo Kft. működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések finanszírozása a Hitelprogram keretében.
 • a visszatérítendő hitel összege: 25.000.000 Ft
 • a felhívás azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.
 • a kedvezményezett neve: Halker Mirelit Depo Korlátolt Felelősségű Társaság
 • a projekt címe: Fermentált zöldség- és gyümölcslevek fejlesztése genomikai
 • innovációval
 • a szerződött támogatás összege: 220 053 420 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 45 %
 • a projekt fizikai befejezésének napja: 2022.09.30.
 • projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00767

 

A projekt tartalmának bemutatása

Az Fermentált zöldség- és gyümölcslevek fejlesztése genomikai innovációval  című projekt célja az élelmiszer-pazarlás mértékének csökkentése olyan fermentált termékek előállításával, amelyek hosszú ideig tárolhatóak és megőrzik beltartalmi értéküket. Becslések alapján a világon évente 1,3 milliárd tonna élelmiszerből lesz hulladék, ez az élelmiszer-termelés mintegy 1/3-át teszi ki. Már az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) 1945-ös alapításakor feladatként fogalmazódott meg az élelmiszer-veszteség mértékének csökkentése. Az 1974-es Világélelmezési Konferencián döntöttek arról, hogy az éhezés visszaszorítása érdekében csökkenteni kell az élelmiszer-pazarlás mértékét. Az élelmiszerlánc minden résztvevője felelős a pazarlásért, a termelő és feldolgozó egységek, a kereskedelem szereplői, és maguk a fogyasztók is. Az élelmiszer-pazarlás mértéke azonos a fejlett és fejlődő országokban, de az eloszlása az élelmiszer-ellátási láncon belül eltérő. A fejlődő országokban az élelmiszer-hulladék többsége a terménybetakarítás után  (növényi eredetű termékek) és a feldolgozás közben (növényi és állati eredetű termékek) keletkezik, míg a fejlett országokban a kiskereskedelemben és a háztartásokban a legnagyobb mértékű a pazarlás. Az évi egy főre eső élelmiszerpazarlás 173 kg az EU országaiban, és a kidobott élelmiszer összes mennyisége megközelíti a 100 millió tonnát. Amennyiben nem történik megelőző intézkedés, az élelmiszer-pazarlás mértéke tovább növekszik, és már 2020-ra elérheti a 120 millió tonnát. Ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani az élelmiszer-pazarlás mértékének csökkentésére és a fenntarthatóbb élelmiszer-előállításra. Az élelmiszer-pazarlásra hatást gyakorló tényezők között megemlíthetjük a városiasodás egyre növekvő mértékét, az emberek táplálkozási szokásainak változását és a kereskedelem globalizációját.

 

Pályázat

A kedvezményezett neve: Halker Mirelit Depo Korlátolt Felelősségű Társaság

  • a fejlesztés tárgya, célja: Hűtőház, szárazáru raktár beruházás, valamint komplex fejlesztés, bővítés és modernizáció a Halker Mirelit Depo Kft.-nél
  • a szerződött támogatás összege: 314 275 674 Ft
  • a projekt befejeződött: 2023.08.12.
  • projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04435
  • a projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen pályázat kereti között az alábbi költségtételek beszerzése valósul meg:

A projekt keretében számos, összefüggésében komplex fejlesztést terveztünk meg. Ennek előzményeként a meglévő 1200 m2 térmértékű, fagyasztott hűtőházat, előhűtött termékek tárolására szolgáló helyiségeket, szárazáru raktárat és irodákat magában foglaló épületet több mint 600 m2 nyers raktár és komissiózó tér felépítménnyel bővítettük, amely (a mellékelt fotóknak megfelelően) 2021. júliusban elkészült és alkalmassá vált a projekt tárgyát képező 513 m2 mélyhűtő kamra elhelyezésére. Ezt követi az épület tovább bővítése déli irányban 757 m2 szárazáru raktárral és irodával (rakodórámpát, szekciós kapuval, gépészettel együtt).

 

A telephely raktározási kapacitása a legtöbb termékkörben a fentieket követően több mint kétszeresére növekszik majd, ami a Társaság jelenlegi üzemmérete növekedésének a korlátja volt. A cég árbevétele 2016-2019 között 70 %-nal növekedett, 2019-ben lassuló tendenciával, amelynek egyértelmű oka az infrastrukturális (raktári) kapacitások teljes mértékű kihasználása, miközben a piaci lehetőségek és a kereskedelmi tapasztalat lehetővé tenné a 8 Mrd Ft nagyságrendű árbevétel elérését is 3-4 éven belül. A Társaság kereskedelmi és logisztikai tevékenységének hatékonyságát is jelentősen növeli a tervezett projekt, mivel egyrészt azoknak a termékköröknek a tárkapacitását növeljük jelentősen, amelyek a leginkább fejlődnek, másrészt a szárazáru számottevő részének tárolása jelenleg a telephelyen belül távolabb található, bérelt, leromlott állapotú épületben történik. Mindezeket követően megvalósulhatna az az ideális komissiózási modell, hogy a kiszállításra kerülő termékek (legyen az fagyasztott, előhűtött, vagy szárazáru) összekészítése és kiszállítása egyetlen épületből valósulhatna meg. Mindez lényegesen növeli a vevők kiszolgálásának színvonalát a komissiózási hibák jelentős csökkenésén keresztül, továbbá javítja a raktári dolgozók munkakörülményeit, munkamódszereit.

 

A raktárak működéséhez közvetlenül szükséges raktári berendezés, az egyedi kialakítású soros raklapos állványrendszer és az árumozgatáshoz elengedhetetlen gyalogkíséretű, tolóoszlopos, és  magasemelésű targoncák ugyancsak projektünk részei. A felhívás szerinti megújuló energiaforrást hasznosító technológia napelem telepítés, amellyel az új hűtőkamra energiaigényének számottevő részét fedezni tudjuk. Szeretnénk, hogy a projekt végére duplájára növekvő raktári kapacitásunk ellenére a teljes telephely energiafogyasztása – környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva – ne emelkedjen, így a már meglévő fagyos és előhűtött raktárak (megbízhatatlan, elavult, hatékonytalan) hűtésgépészetének teljes cseréjét is e projektből tervezzük.